Działalność naukowo-badawcza

Działalność naukowo-badawcza

Koordynator fazy koncepcyjnej w projekcie finansowanym przez NCBiR "Wdrożenie innowacyjnej technologii eko-klejenia materiałów kompozytowych okleinowanych asymetrycznie stosowanych w meblarstwie" o akronimie EKO-MEBEL 2015-2019

 

Kierownik  zadania badawczego "Ocena konkurencyjności handlu zagranicznego polskiej branży meblarskiej na rynku europejskim – wymiar ekonomiczny" 2017-2018

 

Główny wykonawca projektu NCBiR „Innowacyjne materiały kompozytowe z biomasy lignocelulozowej odnawialnej w krótkim cyklu, zwiększające konkurencyjność przemysłu drzewnego” 2013-2015

 

Kierownik zadania badawczego ”Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju polskiej branży meblarskiej – kontekst międzynarodowy”  2014-2015

 

Główny wykonawca projektu NCN „Przewidywanie upadłości przedsiębiorstw rolnych” 2010-2014

 

Kierownik zadania badawczego „Ryzyko działalności gospodarczej przedsiębiorstw sektora drzewnego w Polsce” 2013

 

Kierownik zadania badawczego „Klaster jako forma wspierania innowacyjności przedsiębiorstw branży meblarskiej w Polsce” 2013

 

Kierownik zadania badawczego „Zastosowanie modeli wczesnego ostrzegania do predykcji zagrożenia finansowego przedsiębiorstw sektora drzewnego” 2012-2013

 

Udział w badaniu statutowym „Cykle życia przedsiębiorstw”, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, SGH 2010

 

Udział w badaniu statutowym „Wzrost niepewności i ryzyka – wybory strategiczne przedsiębiorstw”, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, SGH 2009

A
A+
A++
Drukuj
PDF
Powiadom
Powrót