Dr hab. Emilia Grzegorzewska

Wybrane publikacje

Monografie

 • Grzegorzewska E. 2022: Procesy internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw meblarskich. Uwarunkowania rozwoju, bariery, skutki, Wydawnictwo SGGW w Warszawie, Warszawa
 • Grzegorzewska E. 2019: Uwarunkowania rozwoju przemysłu meblarskiego w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej, Wydawnictwo SGGW w Warszawie, Warszawa, 302 ss.
 • Grzegorzewska E. 2016: Przewidywanie upadłości przedsiębiorstw rolniczych – studium teoretyczno-empiryczne, Wydawnictwo SGGW w Warszawie, ISBN 978-83-7583-649-3, Warszawa: 185 ss.
 • Runowski H., Wicki L., Filipiak T., Grzegorzewska E. 2013: Finanse gospodarstwa rolnego, ubezpieczenia rolników i gospodarstw rolnych, Wydawnictwo Agroexpert, Warszawa, ISBN 978-83-7585-183-0, 104 ss.
 • Grzegorzewska E., Niziałek I., Olkowicz M. 2013: Współczesne koncepcje zarządzania w sektorze drzewnym, Wydawnictwo SGGW w Warszawie, Warszawa, ISBN 978-83-7583-539-9, 126 ss.

 

Artykuły w czasopismach naukowych, rozdziały w monografiach

 • Roman K., Grzegorzewska E., Zatoń P., Konieczna A., Oleńska S., Borek K., Świętochowski A. 2022: Dispersed Power Production in Terms of the Potential of Briquettes Made from Straw and Willow as Renewable Sources of Energy, Materials 15: 5235.
 • Roman M., Roman M., Grzegorzewska E., Pietrzak P., Roman K. 2022: Influence of the COVID-19 Pandemic on Tourism in European Countries: Cluster Analysis Findings, Sustainability, 14(3): 1-17
 • Grzegorzewska E., Sedliačiková M. 2021: Labour productivity in the sustainable development of wood-based industry: A case for the European Union countries, BioResources, 16(2): 3643-3661.
 • Konieczna A., Roman K., Borek K., Grzegorzewska E. 2021: GHG and NH3 Emissions vs. Energy Efficiency of Maize Production Technology: Evidence from Polish Farms; a Further Study, Energies, 14(17): 5574.
 • Roman K., Roman M., Szadkowska D., Szadkowski J., Grzegorzewska E. 2021: Evaluation of Physical and Chemical Parameters According to Energetic Willow (Salix viminalis L.) Cultivation, Energies, 14(10): 2968.
 • Grzegorzewska E. 2021: Assessment of the competitiveness of the furniture industry - a lesson from the largest exporting EU countries, Drewno, 64(208): 149-168.
 • Grzegorzewska E., Sedliačiková M., Jelačić D. 2021: International competitiveness of the furniture manufacturing - lesson form the selected EU countries,  Wood Research, 66(5): 859-874.
 • Grzegorzewska E., Sedliačiková M., Kalafús J. 2021: A comparison of the importance of the furniture manufacturing in EU countries using cluster analysis and Hellwig's method, Acta Facultatis Xylologiae, 63(1): 151-164.
 • Grzegorzewska E. 2021: International competitiveness measures and “countries mapping” of the furniture industry in EU 13, Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW Forestry and Wood Technology, 114: 5-14.
 • Grzegorzewska E. 2021: The availability of organizational resources and the degree of internationalization of furniture companies - the empirical research findings, Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW Forestry and Wood Technology, 116: 46-53.
 • Boratyńska K., Grzegorzewska E. 2018: Bankruptcy prediction in the agribusiness sector: lessons from quantitative and qualitative approaches, Journal of Business Research, Vol. 89: 175-181.
 • Grzegorzewska E., Więckowska M. 2017: Market threats and opportunities in the implementation of sustainable products - results from empirical study of furniture industry, Drewno. Prace naukowe, doniesienia, komunikaty, Vol. 60, No. 200: 111-123.
 • Grzegorzewska E., Więckowska M. 2016: Selected aspects of innovation in the furniture industry - empirical research findings, Drewno. Prace naukowe, doniesienia, komunikaty, Vol. 59, No. 198: 147-161.
 • Grzegorzewska E., Stasiak-Betlejewska R. 2014: The influence of global crisis on financial liquidity and changes in corporate debt of the furniture sector in Poland, Drvna Industrija, Vol. 65, No. 4: 315-322.
 • Grzegorzewska E. 2018: Zróżnicowanie poziomu nakładów inwestycyjnych w MSP branży meblarskiej, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, T. 19, z. 7, Cz. 3: 295-304.
 • Grzegorzewska E. 2018: Klastry gospodarcze a innowacyjność MSP polskiego przemysłu meblarskiego, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, T. 19, z. 7, Cz. 2: 275-285.
 • Grzegorzewska E., Stasiak-Betlejewska R. 2017: Role of the early warning models in the economic effectiveness assessment of large furniture enterprises in Poland, Manažment Podnikov, Vol. 7, No. 2: 71-79.
 • Grzegorzewska E. 2017: Rodzinne przedsiębiorstwa meblarskie w obliczu światowego kryzysu gospodarczego – wyniki badań empirycznych, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, T. 18, z. 6, Cz. 3: 417-429.
 • Grzegorzewska E. 2017: Kryzys gospodarczy a działalność sektora MŚP w Polsce, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, T. 18, z. 6, Cz. 1: 541-553.
 • Grzegorzewska E. 2017: Wood sector in economic classifications of goods - domestic and international approach, Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology, No. 100: 61-65.
 • Grzegorzewska E. 2017: Furniture industry in domestic and international classification of economic activities, Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology, No. 100: 32-37.
 • Więckowska M., Grzegorzewska E. 2017: Market segmentation in the context of operating expenses – case study from the furniture industry. Part 2, Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology, No. 99: 21-26.
 • Więckowska M., Grzegorzewska E. 2017: Market segmentation in the context of operating expenses – case study from the furniture industry. Part 1, Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology, No. 99: 15-20.
 • Grzegorzewska E. 2016: Regional diversity of the level of innovation in Polish service enterprises - the economic dimension, Intercathedra, No. 32(4): 7-13.
 • Grzegorzewska E. 2016: Regional diversity of the level of innovation in Polish industrial enterprises - the economic dimension, Intercathedra, No. 32(3): 15-22.
 • Grzegorzewska E., Boruszewski P., Jenczyk-Tołłoczko I. 2016: The importance of raw wood in the type of costs composition in wood-based panels industry, Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology, No. 94: 273-277.
 • Grzegorzewska E., Boruszewski P., Jenczyk-Tołłoczko I. 2016: The economic viability of production in the wood industry, Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology, No. 94: 268-272.
 • Grzegorzewska E. 2016: Diversity of the level of investment outlays on fixed assests in wood sector in Poland, Intercathedra, No. 32(2): 35-40.      
 • Grzegorzewska E. 2016: Predictive bankruptcy models as a tool in evaluating the economic situation of furniture market in Poland, Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology, No. 94: 261-267.
 • Grzegorzewska E. 2016: Structural changes of economic subjects in Polish pulp and paper industry, Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology, No. 94: 256-260.
 • Grzegorzewska E. 2016: Structural changes of economic subjects in Polish wood industry, Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology, No. 94: 251-255.
 • Grzegorzewska E. 2016: Ekonomiczne aspekty funkcjonowania firm rodzinnych w Polsce na tle krajów europejskich, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, T. 17, z. 6, cz. 1: 405-416.
 • Grzegorzewska E. 2016: Ekonomiczne skutki globalnego kryzysu gospodarczego w opinii przedsiębiorców rodzinnych branży meblarskiej, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, T. 17, z. 6, cz. 1: 333-345.
 • Grzegorzewska E., Boruszewski P., Jenczyk-Tołłoczko 2016: Trends in middle-sized wood supply on the Polish market in 2011-2015, Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology, No. 94: 246-250.
 • Grzegorzewska E. 2016: Change trends in supply of large-size timber wood on the Polish market in the years 2011-2015, Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology, No. 94: 241-245.
 • Grzegorzewska E., Więckowska M. 2016: Export activity as compared to innovation implementation on the furniture market - the findings of empirical research, Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology, No. 94: 236-240.
 • Grzegorzewska E., Więckowska M. 2016: Determinants of the product and process innovations development on the Polish furniture market in the light of empirical research, Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology, No. 94: 231-235.
 • Więckowska M. Grzegorzewska E. 2016: The production potential of the furniture market in Poland, Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology, No. 96: 249-255.
 • Grzegorzewska E. 2015: Wypłacalność średnich przedsiębiorstw sektora hodowli roślin i zwierząt w Polsce w latach 2003-2013, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, T. 16, z. 7, Cz. 1: 469-479.
 • Grzegorzewska E. 2015: Efektywność ekonomiczna średnich przedsiębiorstw sektora hodowli roślin i zwierząt w Polsce w latach 2003-2013, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, T. 16, z. 7, Cz. 1: 411-421.
 • Grzegorzewska E., Więckowska M. 2015: Profitability change trends in the wood sector in Poland in the years 2008-2014, Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology, No. 92: 109-112.
 • Grzegorzewska E. 2015: Economic aspects of research and development activity in furniture industry in Poland in the years 2007-2012, Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology, No. 89: 55-59.
 • Grzegorzewska E. 2014: Foreign trade in the Polish wood and furniture industry with Russia and Ukraine - international context, Intercathedra, No. 30(4): 30-35.
 • Grzegorzewska E. 2014: Chosen methods of curbing risk in agricultural activity, Intercathedra, No. 30(4): 25-29.
 • Grzegorzewska E. 2014: Chosen aspects of economic profitability in agricultural companies in the context of global economic crisis, Journal of Intercultural Management, Vol. 6, No. 3: 101-110.
 • Grzegorzewska E. 2014: Konflikt rosyjsko-ukraiński a wybrane aspekty ryzyka działalności rolniczej w Polsce, Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, T. 101, nr 4: 46-53.
 • Grzegorzewska E. 2014: Change trends in export of wood industry products in Poland in the years 2008-2012, Intercathedra, No. 30(2): 29-33.
 • Grzegorzewska E. 2014: Change trends in import of wood industry products in Poland in the years 2008-2012, Intercathedra, No. 30(3): 23-27.
 • Grzegorzewska E. 2014: The significance of exchange risk for foreign trade of furniture industry in Poland, Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology 2014, No. 85: 62-67.
 • Grzegorzewska E., Niziałek I., Olkowicz M. 2014: The impact of clustering on the innovativeness of furniture industry, Management and Production Engineering Review, Vol. 5, No. 2: 12-19.
 • Olkowicz M., Grzegorzewska E. 2014: Eco-design as a strategic way to competitiveness in global markets for furniture family-owned MSMEs, Journal of Intercultural Management, Vol. 6, No. 6: 203-214.
 • Grzegorzewska E. 2013: Zadłużenie przedsiębiorstw rolnych w Polsce w obliczu globalnego kryzysu gospodarczego, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, nr 10 (59): 268-276.
 • Borysiuk P., Boruszewski P., Kowaluk G., Niziałek I., Grzegorzewska E. 2013: Critical analysis of plywood production system model, Management and Production Engineering Review, Vol. 4, No. 1: 4-9.       
 • Grzegorzewska E. 2013: Investing activities of wood sector in Poland in the face of global crisis, Intercathedra, No. 29(3): 20-24.
 • Grzegorzewska E. 2013: The influence of global economic crisis on import and export of furniture in Poland, Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology, No. 82: 308-312.
 • Grzegorzewska E. 2013: Tendencies of profitability changes in furniture industry companies in Poland in the context of global economic crisis, Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology, No. 82: 303-307.
 • Grzegorzewska E. 2013: Finansowanie działalności polskich gospodarstw rolnych na tle krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, T. 14, z. 6, Cz. 2: 315-324.
 • Grzegorzewska E., Olkowicz M. 2013: Determinanty realizacji procesu rozwoju nowych mebli w sektorze MŚP, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, T. 14, z. 6, Cz. 1: 299-311.
 • Grzegorzewska E., Olkowicz M. 2013: Efficiency ratios in furniture industry in the face of the global economic crisis, Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology, No. 82: 298-302.
 • Grzegorzewska E. 2013: Economic aspects of innovation in wood sector enterprises in Poland, Intercathedra, No. 29(2): 17-22.
 • Grzegorzewska E., Niziałek I. 2013: Determinants influencing choice of studies – a case study of Faculty of Wood Technology Warsaw University of Life Sciences (SGGW), Intercathedra, No. 29(2): 12-16.
 • Grzegorzewska E. 2013: Tendencje zmian płynności finansowej przedsiębiorstw rolnych w Polsce w kontekście kryzysu gospodarczego, Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, T. 100, z. 1: 70-77.
 • Grzegorzewska E. 2012: The role of early warning models - financial analysis of Drewex S.A., Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology, No. 78: 51-54.
 • Grzegorzewska E., Niziałek I., Jenczyk-Tołłoczko I. 2012: Assessment of the furniture industry condition in Poland, Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology, No. 78: 55-59.
 • Grzegorzewska E., Niziałek I. Jenczyk-Tołłoczko I. 2012: Bankruptcy of wood industry companies in Poland as compared to other sectors of the economy, Intercathedra, No. 28(1): 19-23.
 • Grzegorzewska E. 2012: Model wczesnego ostrzegania jako narzędzie oceny kondycji finansowej spółek hodowli roślin i zwierząt, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 96: 231-241.
 • Niziałek I., Grzegorzewska E., Jenczyk-Tołłoczko I. 2012: Sustainable development of the wood sector in Poland, Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology, No. 79: 57-61.
 • Niziałek I., Grzegorzewska E., Jenczyk-Tołłoczko I. 2012: Eco-innovation on the example of wooden frame houses, Intercathedra, No. 28(2): 43-45.            
 • Grzegorzewska E., Runowski H. 2008: Zdolności prognostyczne polskich modeli dyskryminacyjnych w badaniu kondycji finansowej przedsiębiorstw rolniczych, Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G - Ekonomika Rolnictwa 2008, T. 95, z. 3/4: 83-90.
 • Grzegorzewska E. 2008: Zjawisko upadłości przedsiębiorstw w Polsce na tle innych krajów Europejskich, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 68: 51-63.
 • Grzegorzewska E. 2008: Ocena zagrożenia upadłością przedsiębiorstw w sektorze rolniczym, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 64: 227-242.
 • Grzegorzewska E. 2008: Kondycja finansowa spółek hodowlanych Agencji Nieruchomości Rolnych, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G – Ekonomika Rolnictwa, Komitet Ekonomiki Rolnictwa PAN, Warszawa 2008, T. 95, zeszyt 3/4: 60-69.

 

Doniesienia w materiałach konferencyjnych:

 • Grzegorzewska E., Stasiak-Betlejewska R. 2021: International competitiveness of the Visegrad Group countries on the furniture market, The response of the forest-based sector to changes in the global economy, Koper, Słowenia: 147-152.
 • Stasiak-Betlejewska R., Grzegorzewska E. 2021: Influence of the COVID-19 Pandemic Consequeces on the Wooden Prefabricated Housing Market, The response of the forest-based sector to changes in the global economy, Koper, Słowenia: 84-94.
 • Grzegorzewska E., Stasiak-Betlejewska R. 2018: Export activity of the Polish woodworking market against the European Union - economic dimension, Increasing the use of wood in the global bio-economy. Proceedings of scientific papers, Belgrade, Republic of Serbia, September 26th-28th, University of Belgrade - Faculty of Forestry: 56-63.
 • Boratyńska K., Grzegorzewska E. 2017: A new approach to bankruptcy prediction in agribusiness sector: fsQCA in comparison to quantitative methods, 7th Global Innovation and Knowledge Academy (GIKA). Conference proceedings: Innovation, knowledge, judgment, and decision-making as virtuous cycles, Lisbon, June 28-30 2017, V. da Conceiçāo Gonçalves, J. A. Felício, H. Martins Gonçalves (red.), Thomson Reuters: 93-94.
 • Grzegorzewska E., Więckowska M. 2017: The economic profitability of Polish furniture market against a background of the industry sector, [w:] More wood, better management, increasing effectiveness: starting points and perspective. Proceedings of scientific papers: Prague, Czech Republic, May 24th-26th 2017, R. Dudik (red.), Czech University of Life Sciences Prague: 218-224.
 • Grzegorzewska E., Stasiak-Betlejewska R. 2016: Development of the woodworking industry production potential in Poland - the economical dimension, [w:] The path forward for wood products: a global perspective. Proceedings of scientific papers: Baton Rouge, Louisiana, USA October 5th-8th 2016, D. Jelačić. (red.), Zagreb, WoodEMA: 43-50.
 • Grzegorzewska E., Więckowska M. 2016: The influence of export activity on innovativeness of Polish furniture market, [w:] The path forward for wood products: a global perspective. Proceedings of scientific papers: Baton Rouge, Louisiana, USA October 5th-8th 2016, D. Jelačić (red.), Zagreb: WoodEMA: 67-74.
 • Grzegorzewska E. 2014: Change trends in economic situation of large scale agricultural companies after Poland’s accession to the European Union, Proceedings of the Finance and Economics Conference 2014, Vol. 5, 7 ss.
 • Grzegorzewska E. 2014: Timber market set against the activities of wood sector enterprises in Poland, [w:] Position and role of the forest based sector in the green economy. Proceedings of scientific papers, M. Šupín, H. Paluš (red.), International Association for Economics and Management in Wood Processing and Furniture Manufacturing, Zagreb: 45-51.

 

 

 

Opcje strony

do góry