Wykształcenie

Wykształcenie

 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Uzyskanie stopnia doktora nauk ekonomicznych

 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Dzienne Studia Doktoranckie na kierunku Zarządzanie i Marketing w Kolegium Zarządzania i Finansów 

 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Podyplomowe Studium Akademii Kompetencji Dydaktycznych w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie

 

Ludwig Maximilians Universität Monachium

Stypendium naukowe w ramach programu Sokrates – Erasmus na kierunku Betriebswirtschaftlehre

 

Uniwersytet Warszawski

Dzienne studia magisterskie na Wydziale Zarządzania i Marketingu

 

A
A+
A++
Drukuj
PDF
Powiadom
Powrót